Gerekli Belgeler

Barkod sisteminin basvurusu..

Aşağıda listelenmiş belgeleri adresimize posta veya kargo ile göndermeniz halinde 3-4 iş günü içerisinde BARKOD TESCİL BELGE'niz alınmaktadır.

GEREKLİ BELGELER :

1 - Vekaletname

İşlemlerinizi barkodla.com  olarak takip edebilmemiz için aşağıdaki linkten indirebileceğiniz word dosyasını doldurarak bize vekil tayin etmeniz gerekmektedir.Vekaletnamenin noter onaylı olmasına gerek yoktur.

2 - Firmanın faaliyet alanını belirten form

Firmanızın faaliyet alanlarını, kaç çeşit için barkod numarası alacağınızı, tescil belgesinin ne şekilde alınacağını belirten formu doldurmalısınız. 

3- Noter Onaylı Taahhütname

Taahhütname'yi doldurup notere onaylattırmalısınız. 

4 - Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu

Başvuru tarihinden bir önceki yıla ait muhasebeci ya da mali müşavir onaylı gelir tablosu.

4.1 - Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi

Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.

4.2 -Hiç geliri olmayan firmalar için hiç bir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu

Eğer firmanızın geliri yok ise boş gelir tablosunu göndermelisiniz.

5 - Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)

Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi almalısınız.